OA. Dr. Norbert Fock - Facharzt für Kiefer und Gesichtschirurgie
Gesichtsverjüngung OA. Dr. Norbert Fock
Zahnimplantate - OA. Dr. Norbert Fock
1010 Wien - Kohlmarkt 7 - Fon: +43-(0)1-907 64 82
Mail: norbert.fock[at]univie.ac.at
www.norbertfock.com


OA. Dr. Norbert Fock - FA für Kiefer- und Gesichtschirurgie - Member of European Academy of Facial Plastic Surgery, Int. Congress of Dental Implantologists - Gesichtsverjüngung und Zahnimplantate